Sprawdź naszą
elektryzującą ofertę


Swarzędz – Poznań Starołęka tor nr 2


Dostawy kruszyw w wagonach specjalistycznych typu Hopper Dozator/Szutrówka, Dumpcar jak i w wagonach typu węglarka z rozładunkiem na place składowe oraz samochody dla inwestycji pn. ,, Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach zadania pn,:,,Prace na linii kolejowej nr 352 Swarzędz – Poznań Starołęka tor nr 2 w km 3,977- 8,372, w ramach programu pn.; ,, Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej.”