Kontakt


InterCraft Sp. z o.o.

ul. Katowicka 23
43-211 Piasek

NIP: 638 17 84 058

Sebastian Musiolik – Prezes Zarządu

e-mail: musiolik@intercraft.pl

Leszek Stadnicki – Dyrektor ds. Sprzedaży i Logistyki, Prokurent

e-mail: lstadnicki@intercraft.pl tel. 501 438 571

Robert Bryła – Zastępca Dyrektora ds. Logistyki

e-mail: bryla@intercraft.pl tel. 695 360 184

Ewelina Załucka – Kierownik ds. Planowania i Sprzedaży

e-mail: biuro@intercraft.pl tel. 695 360 633

Piotr Brandt – Specialista ds. Planowania i Sprzedaży

e-mail: brandt@intercraft.pl tel. 790 360 695

Dawid Pęszor – Specialista ds. Logistyki

e-mail: peszor@intercraft.pl tel. 796 003 545

Arkadiusz Lazar – Kierownik Projektu w biurze Technologii Zdrowego powietrza

e-mail: alazar@intercraft.pl tel.  533 340 243

Dorota Wysowska – Kierownik ds. Administracyjno-Księgowych

e-mail: wysowska@intercraft.pl tel. 695 361 610