Sprawdź naszą
elektryzującą ofertę


LK51 na odcinkach Bierawa Nędza oraz Racibórz Krzyżanowice


Dostawy kruszyw dla zadania pn. Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 151 na odcinkach Bierawa Nędza oraz Racibórz  Krzyżanowice w ramach projektu inwestycyjnego pn. Prace na linii E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle Chałupki (granica państwa)