Sprawdź naszą
elektryzującą ofertę


Kluczbork – Ostrzeszów


Dostawa kruszyw dot. zadania pn. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów”