Sprawdź naszą
elektryzującą ofertę


Chorzów Batory – Tczew na odcinku Bydgoszcz Główna – granica IZ


Dostawy kruszyw w wagonach specjalistycznych typu Hopper Dozator/Szutrówka, Dumpcar jak i w wagonach typu węglarka z rozładunkiem na place składowe oraz samochody dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew na odcinku Bydgoszcz Główna – granica IZ Bydgoszcz”