Sprawdź naszą
elektryzującą ofertę


2016/17 LK352 Swarzędz ? Poznań Starołęka tor nr 2 w km 3,977 ? 8,372


Dostawy kruszyw w wagonach specjalistycznych typu Hopper Dozator/Szutrówka, Dumpcar jak i w wagonach typu węglarka z rozładunkiem na place składowe oraz samochody dla inwestycji pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach zdania pn. ?Prace n linii kolejowej nr 352 Swarzędz ? Poznań Starołęka tor nr 2 w km 3,977 ? 8,372, w ramach programu pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej?