Postaw na
wartościowe
Systemy


2016/17 Modernizacja linii kolejowej nr 4 ? Centralna Magistrala Kolejowa etap II


Dostawy kruszyw w wagonach specjalistycznych typu Hopper Dozator/Szutrówka oraz wagonach typu węglarka z rozładunkiem na place składowe oraz samochody dla inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych na szlaku Opoczno Płd. – Olszamowice związanych z utworzeniem p.odg. Pilichowice w ramach projektu pn. ?Modernizacja linii kolejowej nr 4 ? Centralna Magistrala Kolejowa etap II?