Sprawdź naszą
elektryzującą ofertę


„Przebudowa posterunku odgałęźnego Biała Rawska”


Dostawy kruszyw w wagonach samowyładowczych Hopper Dozatory/Szutrówki jak i w wagonach węglarkach z rozładunkiem na samochody oraz dowóz na bocznicę dla inwestycji pn. „Przebudowa posterunku odgałęźnego Biała Rawska” w ramach zadania pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa. Roboty zasadnicze na Projekcie „Biała Rawska” obejmowały: wymianę czterech rozjazdów i wstawek wraz z podtorzem i siecią trakcyjną oraz podłączenie i uruchomienie nowego systemu sterowania ruchem.