Kolej na skuteczne
rozwiązania


Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki


Dostawy kruszyw w wagonach specjalistycznych typu Hopper Dozator/Szutrówka, Dumpcar jak i w wagonach typu węglarka z rozładunkiem na place składowe oraz samochody dla inwestycji pn. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik – Chałupki”